Snowboard Kresz

A módosított FIS-szabályok – amelyeket hamarosan a hazai lejtőkön is kötelező lesz olvashatóan kihelyezni – immár a snowboardosokról is említést tesznek. A tíz követendő pontot a kiegészítő magyarázatokkal együtt közöljük:

1. A többi síző és snowboardos figyelembevétele
Minden sízőnek és snowboardosnak úgy kell viselkednie a pályán, hogy senkit ne veszélyeztessen és ne okozzon kárt másnak.

A sízők és snowboardosok nemcsak hibás viselkedésükért, de hiányos felszerelésük következményeiért is felelősséggel tartoznak. Ez az újonnan kifejlesztett sportfelszerelések használóira is vonatkozik.
Ha a snowboardod lecsúszik a pályán mert véletlenül elengedted és kárt okoz legyen az anyagi vagy személyi jellegű azért is te vagy a felelős.

2. A sebesség és a haladási irány uralása
Sebességét és haladási módját képességeinek, a terep-, hó- és időjárási viszonyoknak, valamint a pálya telítettségének megfelelően kell megválasztania.

Összeütközések gyakran a túl nagy sebesség, nem irányított lesiklás vagy a figyelem hiányának következtében történnek. A sízőknek és snowboardosoknak látótávolságukon belül képesnek kell lenniük megállni vagy kitérni. A be nem látható vagy nagy forgalmú helyeken lassan kell haladni, különösen a széleken, a pályák végén, valamint a liftek és kötélpályák környékén.

3. A haladási irány megválasztása
A hátulról érkező sízőnek és snowboardosnak úgy kell megválasztania haladási irányát, hogy az előtte haladó sízőt és snowboardost ne veszélyeztesse.

A sízés és snowboardozás szabad mozgással járó sportágak, ahol mindenki addig mehet, amíg a szabályokat betartja, figyel mások szabad terére, és saját képességét, továbbá a mindenkori helyzetet figyelembe veszi. Az elől haladó sízőnek vagy snowboardosnak van elsőbbsége. Aki valaki háta mögé kerül, megfelelő távolságot kell hogy tartson, hogy az elől haladónak minden mozgásához elegendő helyet hagyjon.

4. Előzés
Előzni lehet fentről vagy lentről, jobbról vagy balról, de mindig csak olyan távolság megtartásával, mely a megelőzött sízőnek vagy snowboardosnak minden mozgásához elegendő helyet hagy.

Az előzést végrehajtó síző vagy snowboardos kötelezettsége az előzés egész időtartamára vonatkozik, hogy a megelőzött síző vagy snowboardos nehogy nehéz helyzetbe kerüljön. Ez vonatkozik az álló síző vagy snowboardos melletti elhaladásra is.

5. Beérkezés a pályára, elindulás és lejtőn felfelé haladás
Minden sízőnek és snowboardosnak, aki lesiklópályára érkezik, megállás után újra elindul, vagy lejtőn felfelé akar haladni, felfelé és lefelé is meg kell győződnie arról, hogy ezt magára és másokra nézve is veszélytelenül teheti meg.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a pályára való beérkezés és a megállás utáni újbóli elindulás balesethez vezethet. Ezért feltétlenül szükséges, hogy minden síző és snowboardos, aki megáll, harmonikusan, és mind a maga, mind a többiek számára veszélytelenül csatlakozzon az általános közlekedési folyamhoz a lejtőn. Aztán – még ha lassan is, de – már halad, akkor a gyorsabb és hátulról vagy fentről érkező sízőkkel vagy snowboardosokkal szemben megint neki van elsőbbsége a 3. szabály szerint. A carvinglécek és a snowboardok fejlődésével lehetővé vált használóik számára, hogy a lejtőn felfelé is tudjanak lendületet venni és kanyarodni. Így az általánosan a lejtőn lefelé irányuló forgalommal szemben haladnak, és ennek megfelelően kötelesek felfelé nézve is időben meggyőződni arról, hogy ezt maguk és mások veszélyeztetése nélkül tehetik.

6. Megállás
Minden sízőnek és snowboardosnak el kell kerülnie, hogy szűk vagy át nem látható helyeken a lesiklást szükségtelenül feltartsa. Ha ilyen helyen esik el a síző vagy a snowboardos, akkor a lehető leggyorsabban szabaddá kell tennie a helyet.

A széles pályák kivételével a sízők és snowboardosok csak a pálya szélén állhatnak meg, és maradhatnak állva. A szűk helyeket és a be nem látható szakaszokat teljesen szabadon kell hagyni. Ha megállsz pihenni mindig a pálya szélén és ha van domb akkor annak tetején állj meg.

7. Felfelé vagy lefelé haladás gyalog
A lejtőn felfelé vagy lefelé gyalog haladó sízőnek vagy snowboardosnak a pálya szélén kell haladnia.

Az általános haladási iránnyal szemben történő haladás a sízők és snowboardosok számára váratlan akadályokat képez. A lábnyomok károsítják a pályát, és ezáltal is veszélyeztethetik a sízőket és snowboardosokat.

8. A jelzések figyelembevétele
Minden sízőnek és snowboardosnak figyelembe kell vennie a jelzéseket és jelöléseket.

A pályákat nehézségi fokuk alapján fekete, piros, kék vagy zöld jelzéssel látják el. A sízők és snowboardosok szabadon választhatnak a pályák között. A pályákat információs, veszélyt jelző és tiltó táblákkal látják el. Ha egy pályára ki van téve a lezárva tábla, ezt ugyanolyan kötelező érvényűen figyelembe kell venni, mint a veszélyt jelző táblákat. A sízőknek és snowboardosoknak tudniuk kell, hogy ezek az elővigyázatossági intézkedések az ő érdekeiket szolgálják.

9. Segítségnyújtás
Baleset esetén minden sízőnek és snowboardosnak kötelessége segítséget nyújtani.

A segítségnyújtás a törvényes kötelességen túl a sportszerű viselkedés követelménye is, ami az elsősegélynyújtást, a mentőszolgálat értesítését és a baleset helyszínének biztosítását foglalja magában. Az FIS elvárja, hogy a baleset helyszínének elhagyását ugyanúgy büntessék, mint a közúti forgalomban, még olyan országokban is, ahol az ilyen magatartás egyébként nem jár büntetőjogi felelősségre vonással.

10. Igazolási kötelezettség
Minden sízőnek és snowboardosnak, tekintet nélkül arra, hogy tanú vagy résztvevő, felelős vagy nem, baleset esetén meg kell adnia személyi adatait.

A tanúbizonyíték a balesetek polgári és büntető jogi megítélése szempontjából nagy jelentőséggel bír. Minden felelősségteljes sízőnek és snowboardosnak állampolgári kötelességként kell teljesítenie, hogy tanúként rendelkezésre álljon. A mentőszolgálat és a rendőrség jelentései, valamint fényképei is a felelősség kérdésének megállapítását szolgálják.

Időjárás

betöltés....

Kresz

bővebben  

Oktatás

bővebben  

Helyszin

bővebben  

Foglalás

bővebben  

Kölcsönzés

bővebben  

Szervíz

bővebben